Tussenstand week 48: 14.135 euro (34 zonnepanelen en 2628 euro sponsoring)

Beste leden,

34 zonnepanelen zijn binnen, een prachtig resultaat. Om de toekomstige elektriciteitsrekening naar nul te krijgen verwachten we minimaal 50 zonnepanelen nodig te hebben. Blijf dus sponsoren!

Sponsor een zonnepaneel voor 333 euro, of een ander bedrag, eventueel met je roeiploeg, door overmaking naar IBAN NL48 INGB 0008 3576 46 onder vermelding 'zonnepaneel of sponsoring en de naam van de gever(s)'.

Op naar de 50 zonnepanelen!!   

Groet, Dik Metz, voorzitter