Lidmaatschap

Lidmaatschap van “Vrienden van DDP” houdt in dat men lid is van de vereniging en recht heeft op:

 • Toegang tot de website van DDP en het ledenregister “Vrienden van DDP”;
 • Informatie via de website en nieuwsbrieven inclusief uitnodiging voor ALV en Verenigingsdagen;
 • Toegang tot ALV zonder stemrecht;
 • Het (opnieuw) verkrijgen van het “gewoon” lidmaatschap zonder betaling van het inschrijfgeld;
 • Het verrichten van hand en spandiensten voor de vereniging en het ook op andere wijze bijdragen aan het wel en wee van de vereniging;
 • Deelname aan activiteiten, die speciaal voor en door “Vrienden van DDP” georganiseerd worden, waaronder minimaal jaarlijks een roei-evenement, open
 • dag en nieuwjaarsbijeenkomst.

NB

 • Bevoegdheden gelden zoals voor gewone leden van DDP. Men kan echter geen nieuwe bevoegdheden halen en niet deelnemen aan instructie e.d.
 • Er komt op het digitale prikbord een item ‘Vrienden van DDP’, waardoor er met elkaar gecommuniceerd kan worden.
 • Er komt een ledenlijst ‘Vrienden van DDP’ op de website. Leden hebben inzage in de lijst met ‘Vrienden van DDP’ en andersom.
 • Doelstelling, rechten en plichten worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

 

Planner

Sponsorkliks

Inloggen (leden)