Vertrouwenscontactpersoon

  • Roeivereniging De Drie Provinciën in Cuijk is ruim 20 jaar geleden opgericht door een handjevol enthousiaste vrienden en collega’s. Destijds kenden de leden elkaar persoonlijk en was er een grote onderlinge verbondenheid. De vereniging was klein en overzichtelijk, leden deelden hun passie voor de roeisport en hielden elkaar daarbij ongedwongen in het oog. Gedragsregels waren vooral ongeschreven en voor iedereen duidelijk.

In tegenstelling tot de beginperiode van de vereniging, kennen leden elkaar momenteel lang niet allemaal persoonlijk. Indien mensen niet samen roeien of elkaar anderszins geregeld treffen, kennen zij elkaar vaak slechts ‘van gezicht’. Lang niet altijd is bekend wie op welk moment van de week met wie roeit en welke begeleider daar eventueel bij hoort. De onderlinge verbondenheid tussen leden is minder groot dan voorheen en het ongedwongen sociale toezicht van destijds is niet langer vanzelfsprekend.

De ervaring leert dat met de toename van het ledental en de afname van de onderlinge verbondenheid in sportverenigingen, grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksuele intimidatie onopgemerkt en onbesproken kan blijven. In de vereniging is men zich ervan bewust dat leden daardoor kwetsbaar zijn; leden in het algemeen en jeugd- en juniorroeiers in het bijzonder.

De Drie Provincien kent een Code grensoverschreidend gedrag en seksuele intimidatie waarin geregeld is hoe de vereniging hiermee omgaat.

Vertrouwenscontactpersoon binnen De Drie Provinciën is Monique Lieuw A Len.

 

Planner

Sponsorkliks

Inloggen (leden)